Aanmelden

! Belangrijke informatie !

Lees dit goed alvorens je dit formulier gaat invullen.

Zorg er voor dat je alles op de juiste manier aanlevert om de inschrijfprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heb je een kopie ID of paspoort klaarliggen om te uploaden?

paspoort-flexselectief_1
id-kaart-flexselectief
Type contract *

RegulierStudent (upload tevens kopie studentenpas)65+Vakantiekracht (juni, juli, augustus - tot 21 jaar)AdministratiefTechnisch

Naam werkgever *

Voorletters *

Roepnaam *

Achternaam *

Ben je student?

JaNee

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Nationaliteit *

Burgerlijke staat *

GehuwdOngehuwdSamenwonendGescheidenVerweduwd

Adres *

Woonplaats *

Mobiele nummer *

Email *

IBAN *

Identificatiebewijs

PaspoortID-kaartGemeentelijke verblijfsvergunning

Burgerservicenummer (BSN)

Documentnummer *

Geldig tot *

Kopie Legitimatie uploaden *

Voorkant
Achterkant

Kopie Bankpas uploaden *

Kopie Studentenpas uploaden

Functie *

Loonheffing toepassen? *

JaNee

Werkzaam bij *

Datum indiensttreding

In bezit VCA *

JaNee

Werknemer heeft afgelopen 26 weken arbeid verricht voor opdrachtgever *

JaNee

Wat was de startdatum?

Zijn er onderbrekingen geweest langer dan 6 maanden?

JaNee

Hoe lang is deze onderbreking geweest?

Salarisbetaling

Per weekPer 4 weken

Bevestiging ondergetekende

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld *

Ja

Naam *
Datum ingevuld

Plaats

Emailadres werkgever