fbpx

Meld u hier als klant aan

Aanmeldformulier Flex Selectief

Algemene bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Algemeen

Contactpersoon

Financieel

Contactpersoon

Online dienstverlening

Vul de rest van de vragenlijst in

Het verleggen va de BTW vindt enkel plaats na controle hierop en akkoord door Flex Selectief
N.B. automatisch incasseren van G-rekening is niet mogelijk, deze bedragen dienen separaat betaald te worden binnen de betaaltermijn van 14 dagen. Indien gekozen wordt voor automatische incasso, krijgt u het formulier 'Doorlopende SEPA incasso machtiging' separaat toegestuurd.
Van ene afwijkende betaalafspraak is pas sprake als dit 10 door Flex Selectief na kredietbeoordeling akkoord bevonden is en 20 nadat de gewijzigde betaalafspraak tussen inlener en Flex Selectief schriftelijk is vastgelegd en ondertekend.

CAO/ Beloningsregeling

Vul in wat van toepassing is
Graag een kopie van de regeling uploaden

Indien u Flex Selectief geen inzage wilt geven in uw bedrijfseigen regeling of u heeft er geen, verzoeken wij u om onderstaande gegevens in te vullen die van toepassing zijn op uw vaste medewerkers.

Ondertekenen voor akkoord inlener*

Ondertekenaar is bevoegd namens inlener te ondertekenen.
In geval van een beperkte tekeningsbevoegdheid bij VOF, dient het formulier 'Bijlage bij VOF - inschrijfformulier opdrachtgever' door alle vennoten ondertekend te worden.
WhatsApp chat